Aktualności

Najnowsze informacje

Zgłoszenie serwisowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AGROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kolonia 1A, 07-411 Rzekuń
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za
pomocą:
· poczty elektronicznej: daneosobowe@agromasz.dkonto.pl;
· poczty tradycyjnej: ul. Kolonia 1A, 07-411 Rzekuń;
· telefonu: +48509837005.
Do góry