XV Mazowieckie Dni Rolnictwa Poświętne 2014

Zapraszamy do obejrzenia naszego stoiska na XV Mazowieckich Dniach Rolnictwa Poświętne 14-15.06.2014 r.

W programie XV MDR m.in.:
• Prezentacja najnowszych odmian  uprawnych, działania środków ochrony roślin i nawozów, nowoczesnych  upraw
• Prezentacja ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej
• Prezentacja nowości w zakresie środków do produkcji zwierzęcej
• Kiermasz wydawnictw MODR
• Indywidualne doradztwo fachowe,
• Konkurs na najciekawsze stoisko MDR.
• Konkurs na HIT Targowy (wybrany spośród wyrobów inwestycyjnych prezentowanych na wystawie)
• Kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych
• Prezentacja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wsi mazowieckiej
• Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klacze, bydło mleczne, trzoda chlewna)
• Prezentacja bydła mięsnego i opasowego.
• Zawody w Powożeniu Zaprzęgami.
• Pokaz Polskiej Ligi Western i Rodeo i pokazy konne
• Pokazy pracy maszyn
• Ekologiczny Turniej Rodzinny

 

Do góry