Artykuły

II Etap inwestycji - Opis inwestycji oraz warunki zakupu

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące wykonania oraz formy zakupu lokali mieszkalnych w nowo budowanym bloku wielorodzinnym. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

 

Informacja dotycząca wykonania oraz sprzedaży lokali mieszkalnych

w nowo budowanym budynku wielorodzinnym


Opis inwestycji

Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany zostanie w nowoczesnej technologii, dającej gwarancję trwałości i bezpieczeństwa budowli. Konstrukcja budynku – żelbetowa monolityczna, której elementami nośnymi jest siatka monolitycznych słupów żelbetowych oraz stropy belkowo – płytowe ze skrajną belką krawędziową. W poziomie garaży zaprojektowano ściany żelbetowe – monolityczne.

Wszystkie elementy monolityczne budynku wykonane są przy zastosowaniu deskowań inwentaryzowanych, dających gwarancję równej i gładkiej powierzchni nie wymagającej tynkowania, a więc są trwałe i odporne na uszkodzenia.

Ściany zewnętrzne budynku nie przenoszą obciążeń i stanowią wypełnienie szkieletu żelbetowego. Wykonane z bloczków gazobetonowych YTONG docieplonych styropianem grubości 24 cm.

Budynek posiadał będzie ciekawą architekturę przyjazną dla otoczenia i mieszkańca. Część podziemną budynku stanowią garaże częściowo zagłębione w terenie. Część nadziemną zaprojektowano o zróżnicowanej ilości kondygnacji od 5 – 6. Wejścia do budynku usytuowane są na poziomie terenu. Każda klatka posiada nowoczesną windę przelotową dającą dostawę z poziomu terenu na każdy inny poziom użytkowy. Pod budynkiem zlokalizowany jest garaż podziemny oraz piwnice. Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Każde mieszkanie posiada indywidualną instalację C.O. wraz z piecem gazowym dwu-funkcyjnym z zamkniętą komorą spalania. Zapewnia on ogrzanie lokalu oraz ciepłą wodę. Wszystkie media opomiarowane indywidualnie dla każdego mieszkania.

Budynek zaprojektowano z zastosowaniem nowoczesnych i przyjaznych środowisku materiałów urządzeń, posiadających niezbędne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, potwierdzone stosownymi aprobatami, atestami i deklaracjami.

 

Procedura zakupu

Po wyborze mieszkania bądź lokalu usługowego przez klienta, podpisywana jest umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego, w której zawarte są wszystkie informacje odnośnie budowanej nieruchomości oraz wyposażenia nabywanego lokalu. Określone są tam również warunki spłaty, które mogą być dostosowane do potrzeb kupującego. Nasza firma współpracuje z lokalnymi bankami, w których można uzyskać preferencyjne warunki kredytowania nabywanej nieruchomości.

 

Forma własności

Mieszkania i lokale usługowe sprzedawane są na prawach własności wraz z udziałem w gruncie. Dowodem tego jest akt notarialny oraz księga wieczysta. Budowane osiedle posadowione będzie na gruntach należących do P.H.U. Agromasz, które nie są w żaden sposób obciążone.

 

Opłaty

Przewidywane opłaty za części wspólne (Oświetlenie, obsługa windy, sprzątanie, zagospodarowanie terenu, wywóz śmieci) to ok. 2 zł/m2. Pozostałe opłaty są uzależnione od wykorzystania energii przez właściciela lokalu na podstawie odczytów z liczników.

Sunday the 19th. P.H.U. Agromasz Sp. z o.o.
Copyright

©

Template © Joomla Template